Вовчанська міська рада

 
Харківська область, Чугуївський район

 

Повідомлення про корупцію

Вовчанська міська рада та її виконавчі органи в межах повноважень співпрацюють з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави.

Ви можете залишити відповідне повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» посадовими особами Полтавської міської ради та її виконавчих органів щодо:

  • неподання або несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
  • невжиття заходів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
  • порушення обмежень на одержання подарунків, спільної роботи близьких осіб, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;
  • порушення Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
  • порушення заборони на одержання пільг, послуг і майна органами місцевого самоврядування;
  • невиконання вимоги про проведення спеціальної перевірки або порушення порядку проведення такої перевірки;
  • недотримання вимоги щодо прозорості та доступу до інформації;
  • невиконання вимоги проведення службового розслідування стосовно особи, яка вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;
  • рішень, прийнятих з порушенням вимог Закону України «Про запобігання корупції».

В повідомленні зазначається інформація, що стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені та підкріплені доказами.
Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

тел. 4-27-50

Прийомні дні – понеділок- п’ятниця  з год. 00хв. до 17 год. 00хв

Повідомлення про корупцію