Вовчанська міська військова адміністрація

 

Харківська область

 

Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до

 міської ради

за період з 01.01.2021р по17.08.2021р

 

Період, за який надійшли запити

Статус запитувача

колективні

Форма отримання запитів

Всього

Результати розгляду

юридичні особи

фізичні особи

особистий прийом

тел./фак

e-mail

поштою

записано на вимогу запитувача

інформацію надано

надіслано за належністю

відмовлено

термін продовжено

на виконанні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

01.01.2021р по

17.08.2021р

26

35

-

8

-

52

1

-

61

51

-

8

-

2

 

ПІДСУМКИ

роботи із запитами на публічну інформацію, що надійшли до міської ради  з 01 січня  2021 року по 17 серпня 2021року

 

         Відповідно до Закону України  «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів впродовж відповідного періоду було продовжено роботу щодо забезпечення прозорості та відкритості діяльності Вовчанської міської ради, сприяння реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, що була створена або отримана міською радою у процесі виконання наданих чинним законодавством повноважень.     

Впродовж відповідного періоду  до міської ради надійшов 61 запит на публічну інформацію.

З них:  отримані електронною поштою на адресу міської ради - 52, поштою -1, особисто -8.

26 запитів надійшло від фізичних осіб, 35 – від юридичних.

Спектр запитуваних документів різноманітний і стосувався надання інформації з питань соціального захисту, економічного розвитку, освіти,  охорони здоров’я, культурної спадщини, агропромислового розвитку, земельних питань, розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства.

Усі запити було опрацьовано у межах встановлених законодавством термінів, 51 з яких вирішено позитивно,  по 8 запитам було відмовлено у відповідності до положень чинного законодавства, 2 - знаходяться на виконанні .

Протягом відповідного періоду оскарження рішень, дій чи бездіяльності міської ради як розпорядника публічної інформації з боку запитувачів не було.