Вовчанська міська рада

 
Харківська область, Чугуївський район

 

Відділ земельних ресурсів та екології

Відділ земельних ресурсів та екології апарату Вовчанської міської ради (далі відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Вовчанської міської ради. Відділ є підзвітним міській раді, підпорядкований та підконтрольний її виконавчому комітету, міському голові, підпорядкований керуючому справами виконкому міської ради.

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, та Кабінету Міністрів України, регламентом Вовчанської міської ради, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

 Завдання та повноваження відділу

  1. Реалізація державної політики у сфері регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища на землях комунальної власності у межах повноважень органів місцевого самоврядування.
  2. Участь в організації і здійсненні землеустрою та моніторингу земель на території  міської ради.
  3. Здійснення ефективного управління землями комунальної власності міської ради, та іншими землями, які перебувають у віданні Вовчанської міської ради.
  4. Здійснює контроль за раціональним використанням природних ресурсів та охорону навколишнього середовища на землях комунальної власності.
  5. Проводить підготовку проектів рішень Вовчанської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Вовчанського міського голови з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища.