Вовчанська міська військова адміністрація

 

Харківська область

Інформаційне повідомлення про центр надання соціальних послуг Вовчанської міської ради

 

Повна назва організації (установи, закладу)

Центр надання соціальних послуг

Вовчанської міської ради

Структурні підрозділи, які надають соціальні послуги

Відділення соціальної допомоги вдомазавідувач відділення Копилець Валентина Миколаївна;

Відділення денного перебуваннязавідувач відділення Ніколенко Тетяна Миколаївна;

Відділення соціальної роботи – завідувач відділення

Корнієнко Альона Валеріївна;

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомогисоціальний працівник

Ляшенко Алла Володимирівна

Організаційно-правова форма

КОПФГ 430  

Комунальна установа

 Місцезнаходження

62503,  Харківська область, Чугуївський р-н, м. Вовчанськ,                вул. Соборна, б. 50

Контактні телефони, факс, адреса електронної пошти:

 

Директор центру надання соціальних послуг

Вовчанської міської ради:

робочий (05741) 4-58-42

Структурні підрозділи

робочий (05741) 4-41-38;  (05741) 4-42-38

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Прізвище, ім’я, по батькові керівного складу

Гуленко Тетяна Василівна – директор 

Ліньова Ольга Григорівна – головний бухгалтер

Загальний перелік соціальних послуг

Догляд вдома; соціальна адаптація; представництво інтересів; посередництво; консультування; соціальна профілактика;  натуральна допомога; інформування; екстрене (кризове) втручання; соціальний супровід сімей (осіб), які перебувають у СЖО; соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти сироти і діти, позбавлені батьківського піклування; фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору

 

Соціальні групи, яким надаються соціальні послуги

- особи похилого віку;

- особи з інвалідністю;

- особи з частковою або повною втратою рухової активності, пам’яті;

- особи з невиліковними хворобами, хворобами, що потребують тривалого лікування (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності але не більше як на чотири місяці, за умови наявних обмежень у самообслуговуванні, підтвердженими медичним висновком);

- особи з психічними та поведінковими розладами, поведінка і стан яких не становить загрози для суспільства;

- особи, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі як такі, що шукають роботу, а також у зв’язку зі шкодою, завданою стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), малозабезпеченістю;

- особи/сім’ї, які мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини через вплив несприятливих зовнішніх та/або внутрішніх чинників.

 

Подання заяви, звернення,

повідомлення про надання соціальних послуг

  

Для прийняття рішення про надання соціальних послуг до заяви обов’язково додаються такі документи (або їх скановані копії):

 

копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;

копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб  платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);

копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);

копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю);

копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (за наявності);

медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (у разі потреби);

копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (за наявності);

копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності);

документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо заява подається органом опіки та піклування);

копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

акт оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах (за наявності), складений соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи.

У разі відсутності у бездомної особи документа, що посвідчує особу, такій особі надається допомога у поновленні зазначеного документа відповідно до законодавства.

Якщо в документах (або їх копіях), які додаються до заяви, міститься інформація (відомості), яка вже є у розпорядженні органу соціального захисту населення або зазначену інформацію (відомості) можливо отримати в порядку електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, такі документи не подаються.

Для надання соціальних послуг (крім тих, що надаються за рахунок бюджетних коштів незалежно від доходу отримувача соціальних послуг) за наявності інших отриманих доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, Фонді соціального страхування та згідно із законодавством не може бути отримана на запит органу соціального захисту населення відповідно до цього Порядку, подаються також довідки/ інші документи про доходи.

Підставою для розгляду питання про надання соціальних послуг також є повідомлення суб’єкта та/або акт оцінювання потреб сім’ї/особи, складений соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи/ соціальним працівником, звернення, повідомлення інших осіб в інтересах осіб, які потребують соціальних послуг у зв’язку з перебуванням у складних життєвих обставинах, рекомендації комісії з питань захисту прав дитини, подані за результатами розгляду матеріалів про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах.

 

Підставою для відмови особі, яка звернулася із заявою,  у наданні соціальних послуг є:

 

відсутність потреби осіб/сімей, які належать до вразливих категорій населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, в соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї;

ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує особа/сім’я;

наявність в особи відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ (рішення про надання соціальних послуг приймається після усунення таких протипоказань).

Не може бути відмовлено у наданні соціальних послуг особі у разі загрози її життю чи здоров’ю, домашнього насильства, насильства за ознакою статі або жорстокого поводження з дитиною.

 

Підставами для припинення надання соціальних послуг є:

 

відсутність потреби в соціальних послугах за результатами оцінювання потреб осіб/сімей, які належать до вразливих категорій населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини;

закінчення строку дії договору про надання соціальних послуг (крім випадків продовження строку дії договору за результатами повторного оцінювання потреб);

відмова особи/сім’ї від отримання послуг (крім випадків соціального супроводу сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, і сімей, у яких порушуються права дитини) та дострокове розірвання договору про надання соціальних послуг за ініціативою отримувача соціальних послуг;

зміна місця проживання/перебування отримувача соціальних послуг, що унеможливлює надання соціальних послуг;

невиконання без поважних причин отримувачем соціальних послуг вимог, визначених договором про надання соціальних послуг;

виявлення/встановлення недостовірності поданих отримувачем соціальних послуг інформації/документів під час звернення за наданням соціальних послуг, що унеможливлює подальше їх надання;

смерть отримувача соціальних послуг;

дострокове розірвання договору про надання соціальних послуг за ініціативою отримувача соціальних послуг;

ліквідація (припинення діяльності) надавача або припинення ним надання відповідних соціальних послуг.

Для підтвердження даних про смерть отримувача соціальних послуг використовуються відомості з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, які передаються до Мінсоцполітики шляхом автоматизованого обміну електронними даними між інформаційними ресурсами Мін’юсту та Мінсоцполітики через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у порядку, передбаченому законодавством.

У разі виявлення в отримувача соціальних послуг у процесі надання соціальних послуг відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, визначених переліком, затвердженим МОЗ, надання соціальних послуг припиняється на строк до усунення таких протипоказань без розірвання договору про надання соціальних послуг.

Надання соціальних послуг не може бути припинено у разі наявної загрози життю чи здоров’ю особи, домашнього насильства, насильства за ознакою статі або жорстокого поводження з дітьми.

 

Умови надання соціальних послуг

 

Соціальні послуги надаються:

1)  За рахунок бюджетних коштів:

а)  незалежно від доходу отримувача соціальних послуг:

особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми, особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, особам з інвалідністю I групи - всі соціальні послуги;

іншим категоріям осіб - соціальні послуги з інформування, консультування,  представництва інтересів, соціальної адаптації, а також соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово);

б) отримувачам соціальних послуг, крім зазначених у пункті а), середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб, - всі соціальні послуги.

2) З установленням диференційованої плати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

3) За рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб:

а) отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;

б) понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг.

4) Середньомісячний сукупний дохід отримувача соціальних послуг для визначення права на отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів або з установленням диференційованої плати визначається за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за наданням соціальних послуг, та обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу його сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу. Методика обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

5) Розмір плати за соціальні послуги визначає Центр надання соціальних послуг Вовчанської міської ради (далі - Центр) залежно від змісту та обсягу послуг, що надаються. Порядок регулювання тарифів на соціальні послуги затверджується Кабінетом Міністрів України.

Тарифи на соціальні послуги щороку визначаються Центром і затверджуються  Засновником один раз на рік.

У разі зміни протягом строку дії тарифу на соціальну послугу обсягу окремих складових економічно обґрунтованих витрат з причин, які не залежать від Центру, зокрема собівартості послуги, адміністративних витрат, податку на додану вартість, Засновник Центру може переглядати тариф на соціальну послугу.

Перерахунок тарифу на соціальну послугу проводиться шляхом корегування (перегляду) лише тих складових тарифу, за якими відбулися цінові зміни.

6) Засновник має право приймати рішення про надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів іншим категоріям осіб, ніж зазначені частиною другою статті 28 ЗУ «Про соціальні послуги». Для цього Засновник приймає рішення про перелік послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів, та/або звільнення окремих категорій осіб від плати за надання соціальних послуг.

Розглядати питання щодо надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів іншим категоріям осіб та приймати в окремих випадках рішення про звільнення особи від плати за соціальні послуги можуть комісії, утворені Засновником чи/або виконавчими органами міської  ради.

         Правові підстави для надання соціальних послуг

 

Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VІІІ, Постанова КМУ від 01.06.2020 №587 «Про порядок організації надання соціальних послуг», відповідні державні стандарти, затверджені Наказами Міністерства соціальної політки України, Положення центру надання соціальних послуг Вовчанської міської ради, положення структурних підрозділів, інші нормативно-правові документи та акти,  які регламентують роботу надавачів соціальних послуг.

Інформаційна картка соціальної послуги

ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ВОВЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Соборна, 50, м. Вовчанськ, Харківської обл., 62503, тел. (05741)  4-42-38

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Прийомні години:  понеділок – четвер  з 8:00 до 17:15,

                  п’ятниця  з 8:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00)

 

 

     Назва послуги: ДОГЛЯД ВДОМА

 

        Зміст послуги (короткий опис соціальної послуги): допомога в самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, годування), пересуванні в побутових умовах, веденні домашнього господарства (закупівля і доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, косметичне прибирання житла, оплата комунальних платежів, прання білизни, дрібний ремонт одягу), в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами (виклик лікаря, працівників комунальних служб, транспортних служб тощо); навчання навичкам самообслуговування; допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; психологічна підтримка; інформування та представництво інтересів.

 

      Форма надання соціальної послуги (місце надання):

 

- за місцем проживання отримувача соціальної послуги;

- за місцем перебування отримувача соціальної послуги (вдома).

 

      Термін надання соціальної послуги (строк надання):

постійно/тимчасово - постійно (ІІІ група рухової активності 1-2 рази на тиждень, ІV група рухової активності – 2-3 рази на тиждень, V група рухової активності - 5 разів на тиждень), періодично (2 рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період).

 

      Соціальні групи (отримувачі соціальної послуги):

- особи похилого віку;
        - діти з інвалідністю;
        - особи з інвалідністю;
        -  особи з тяжкими формами захворювання (у тому числі до встановлення інвалідності);
       - особи з психічними та поведінковими порушеннями

 

Умови надання соціальної послуги:

 - за рахунок бюджетних коштів;

 - з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг;

 - за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб.

 

 

 

Інформаційна картка соціальної послуги

ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ВОВЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Соборна, 50, м. Вовчанськ, Харківської обл., 62503, тел. (05741)  4-42-38

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., vsr_01042021Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Прийомні години:  понеділок – четвер  з 8:00 до 17:15,

                  п’ятниця  з 8:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00)

 

 

Назва послуги: СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ

 

 

Зміст послуги (короткий опис соціальної послуги): навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції; представництво інтересів; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; посередництво та консультування; допомога в оформленні документів; сприяння працевлаштуванню; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків; організація клубів за інтересами, клубів активного довголіття, університетів третього віку; допомога в організації денної зайнятості та дозвілля; сприяння організації та діяльності груп самодопомоги.

 

Форма надання соціальної послуги (місце надання):

- за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома);

- поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг, у тому числі на вулиці;

- в приміщенні надавача соціальної послуги;

- на робочому місці.

 

Термін надання соціальної послуги (строк надання):

           постійно/тимчасово

-   постійно – не менше одного разу на місяць протягом більше одного року;

-  тимчасово - не менше одного разу на місяць протягом до одного року.

 

 Соціальні групи (отримувачі соціальної послуги):

- особи похилого віку;

- діти та дорослі з інвалідністю, в тому числі з психічними та поведінковими порушеннями, моторними та комплексними порушеннями;

- особи, які перебувають/перебували в спеціалізованих або інтернатних закладах;

- учасники бойових дій;

- особи, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк.

 

Умови надання соціальної послуги:

Соціальні послуги надаються за рахунок бюджетних коштів на підставі рішення виконкому Вовчанської міської ради

 

Інформаційна картка соціальної послуги

ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ВОВЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Соборна, 50, м. Вовчанськ, Харківської обл., 62503, тел. (05741)  4-42-38

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., vsr_01042021Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Прийомні години:  понеділок – четвер  з 8:00 до 17:15,

                  п’ятниця  з 8:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00)

 

 

     Назва послуги: ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ

 

      Зміст послуги (короткий опис соціальної послуги):

 ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг за його дорученням (за бажанням - нотаріально оформленим); допомога в оформленні або відновленні документів; сприяння в реєстрації місця проживання або перебування; допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв'язків; сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання / перебування, встановленні зв'язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо; допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації.

 

      Форма надання соціальної послуги (місце надання):

      В приміщенні надавача соціальної послуги; за місцем перебування отримувача соціальних послуг; поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг (крім вулиці).

 

      Термін надання соціальної послуги (строк надання):

 

одноразово/тимчасово

- одноразово;

- тимчасово - не менше одного разу на місяць протягом до одного року.

 

      Соціальні групи (отримувачі соціальної послуги):

 

 особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 

       Умови надання соціальної послуги:

За рахунок бюджетних коштів.

 

 

 

Інформаційна картка соціальної послуги

ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ВОВЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Соборна, 50, м. Вовчанськ, Харківської обл., 62503, тел. (05741)  4-42-38

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., vsr_01042021Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Прийомні години:  понеділок – четвер  з 8:00 до 17:15,

                  п’ятниця  з 8:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00)

 

 

     Назва послуги: ПОСЕРЕДНИЦТВО

 

      Зміст послуги (короткий опис соціальної послуги):

 

 допомога у врегулюванні конфліктів; ведення переговорів; опрацювання шляхів та умов розв’язання конфлікту.

 

      Форма надання соціальної послуги (місце надання):

 

- в приміщенні надавача соціальної послуги;

- за місцем, визначеним посередником/медіатором і погодженим з усіма учасниками посередництва (медіації).

 

      Термін надання соціальної послуги (строк надання):

 

тимчасово

- тимчасово - не менше одного разу на місяць протягом до одного року.

 

       Соціальні групи (отримувачі соціальної послуги):

особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 

Умови надання соціальної послуги:

Соціальні послуги надаються:

За рахунок бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

Інформаційна картка соціальної послуги

ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ВОВЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Соборна, 50, м. Вовчанськ, Харківської обл., 62503, тел. (05741)  4-42-38

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., vsr_01042021Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Прийомні години:  понеділок – четвер  з 8:00 до 17:15,

                  п’ятниця  з 8:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00)

 

 

 

     Назва послуги: КОНСУЛЬТУВАННЯ

 

      Зміст послуги (короткий опис соціальної послуги): допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації; психологічне консультування; надання інформації про соціально безпечну поведінку.

 

      Форма надання соціальної послуги (місце надання):

- за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома);

-   в приміщенні надавача соціальної послуги;

- через мережу Інтернет за допомогою засобів рухомого (мобільного), фіксованого зв'язку.

 

      Термін надання соціальної послуги (строк надання):

       

одноразово/тимчасово/екстрено (кризово)

- одноразово;

- тимчасово - не менше одного разу на місяць протягом до одного року;

-  екстрено (кризово) – невідкладно (протягом доби) у зв’язку з обставинами, що загрожують життю та/або здоров’ю отримувача соціальних послуг.

 

         Соціальні групи (отримувачі соціальної послуги):

 

особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 

Умови надання соціальної послуги:

     За рахунок бюджетних коштів.

 

Інформаційна картка соціальної послуги

ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ВОВЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Соборна, 50, м. Вовчанськ, Харківської обл., 62503, тел. (05741)  4-42-38

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., vsr_01042021Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Прийомні години:  понеділок – четвер  з 8:00 до 17:15,

                  п’ятниця  з 8:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00)

 

 

     Назва послуги: СОЦІАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА

 

      Зміст послуги (короткий опис соціальної послуги): організація навчання та просвіти (лекції, бесіди, вистави, акції, створення та розповсюдження рекламно-інформаційних та просвітницьких матеріалів тощо); організація простору безпеки та розвитку; консультування; представництво інтересів; посередництво; інформування з питань соціальних послуг, стосовно здорового способу життя, профілактики суспільно небезпечних хвороб, протиправної поведінки, інституалізації дітей та дорослих з інвалідністю, дітей з групи ризику та громадян похилого віку, дискримінації, а також з питань толерантного ставлення до вразливих груп населення.

 

      Форма надання соціальної послуги (місце надання):

- у приміщенні надавача соціальних послуг;

- за місцем перебування отримувача соціальних послуг;

- поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг, у тому числі на вулиці;

- через мережу Інтернет за допомогою засобів рухомого (мобільного), фіксованого зв'язку.

     

     Термін надання соціальної послуги (строк надання):

одноразово/тимчасово

- одноразово;

- тимчасово - не менше одного разу на місяць протягом до одного року.

 

      Соціальні групи (отримувачі соціальної послуги):

 

- вразливі групи населення;

- особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 

Умови надання соціальної послуги:

Соціальні послуги надаються за рахунок бюджетних коштів на підставі рішення виконкому Вовчанської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційна картка соціальної послуги

ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ВОВЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Соборна, 50, м. Вовчанськ, Харківської обл., 62503, тел. (05741)  4-42-38

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., vsr_01042021Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Прийомні години:  понеділок – четвер  з 8:00 до 17:15,

                  п’ятниця  з 8:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00)

 

 

 

     Назва послуги: ІНФОРМУВАННЯ

 

      Зміст послуги (короткий опис соціальної послуги): допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації; психологічне консультування; надання інформації про соціально безпечну поведінку.

 

      Форма надання соціальної послуги (місце надання):

 

- за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги  (вдома/на вулиці);

- напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;

- поза межами приміщення надавача соціальної послуги через мережу Інтернет;

- за допомогою засобів рухомого (мобільного), фіксованого зв'язку.

 

      Термін надання соціальної послуги (строк надання):

       

       одноразово/екстрено (кризово)

-         одноразово;

-         екстрено (кризово) – невідкладно (протягом доби) у зв’язку з обставинами, що загрожують життю та/або здоров’ю отримувача соціальних послуг.

 

         Соціальні групи (отримувачі соціальної послуги):

 

- вразливі групи населення;

- особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 

Умови надання соціальної послуги:

 

   За рахунок бюджетних коштів.

 

 

Інформаційна картка соціальної послуги

ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ВОВЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Соборна, 50, м. Вовчанськ, Харківської обл., 62503, тел. (05741)  4-42-38

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., vsr_01042021Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Прийомні години:  понеділок – четвер  з 8:00 до 17:15,

                  п’ятниця  з 8:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00)

 

  Назва послуги: ЕКСТРЕНЕ (КРИЗОВЕ) ВТРУЧАННЯ

 Зміст послуги (короткий опис соціальної послуги):

- перша психологічна допомога;

- консультування; інформування;

- представництво інтересів;

- допомога в організації отримання безоплатної правової, невідкладної медичної допомоги, притулку тощо.

  Форма надання соціальної послуги (місце надання):

- за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (в тому числі вдома);

- у приміщенні надавача соціальних послуг;

- за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг, у тому числі на вулиці.

  Термін надання соціальної послуги (строк надання):

   екстрено (кризово)/ одноразово

-         екстрено (кризово) – невідкладно (протягом доби) у зв’язку з обставинами що загрожують життю та/або здоров’ю отримувача соціальних послуг;

-         одноразово.

-          

         Соціальні групи (отримувачі соціальної послуги):

- особи, постраждалі від домашнього насильства;

- особи, постраждалі від торгівлі людьми;

- особи, яким завдана шкода пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією.

 

Умови надання соціальної послуги:

  За рахунок бюджетних коштів

 

 

 

Інформаційна картка соціальної послуги

ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ВОВЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Соборна, 50, м. Вовчанськ, Харківської обл., 62503, тел. (05741)  4-42-38

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., vsr_01042021Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Прийомні години:  понеділок – четвер  з 8:00 до 17:15,

                  п’ятниця  з 8:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00)

 

 

Назва соціальної послуги: НАТУРАЛЬНА ДОПОМОГА

  

        Зміст послуги (короткий опис соціальної послуги):

-            прання білизни та одягу; прасування, ремонт одягу (дрібний); косметичне, вологе, генеральне прибирання житла; миття, заклеювання вікон; побілка стін вапном; чищення пічних димоходів; рубання дров; принесення вугілля, дров; обробіток присадибної ділянки; косіння трави біля будинку/паркану; ремонтні роботи; допомога при консервуванні овочів та фруктів;

-            надання продуктів харчування, предметів і засобів особистої гігієни, санітарно-гігієнічних засобів та засобів догляду, одягу, взуття та інших предметів першої необхідності (при наявності).

 

       Форма надання соціальної послуги (місце надання):

- за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома);

- у приміщенні надавача соціальної послуги.

- за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг, у тому числі на вулиці.

 

       Термін надання соціальної послуги (строк надання):

           постійно/тимчасово/одноразово

-         постійно – не менше одного разу на місяць протягом більше одного року;

-         тимчасово - не менше одного разу на місяць протягом до одного року;

-         одноразово.

 

       Соціальні групи (отримувачі соціальної послуги):

- малозабезпечені особи;

- громадяни похилого віку;

- особи з інвалідністю особи, які мають невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування / потребують паліативної допомоги;

- особи, яким завдана шкода пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією;

- бездомні особи;

- особи, звільнені від відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

- біженці / шукачі притулку.

 

Умови надання соціальної послуги:

         - за рахунок бюджетних коштів;

         - з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг;

 - за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб.

 

 

Інформаційна картка соціальної послуги

 

ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ВОВЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Соборна, 50, м. Вовчанськ, Харківської обл., 62503, тел. (05741)  4-42-38

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., vsr_01042021Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Прийомні години:  понеділок – четвер  з 8:00 до 17:15,

                  п’ятниця  з 8:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00)

 

 

 

Назва соціальної послуги:  СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД СІМЕЙ (ОСІБ), ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

 

Зміст соціальної послуги:

Комплекс заходів, що передбачає оцінку потреб, визначення шляхів вирішення основних проблем, регулярні зустрічі чи відвідування отримувача послуги з метою моніторингу виконання поставлених завдань, сприяння у отриманні інших послуг, допомогу в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними, навчання та розвиток навичок, спрямованих на подолання чи мінімізацію складних життєвих обставин.

 

Форма надання соціальної послуги:

Соціальна послуга надається за місцем проживання (перебування) отримувача соціальної послуги або розташування суб'єкта, що надає соціальну послугу.

 

Термін надання соціальної послуги:

Не більше ніж шість місяців з дня прийняття рішення про надання такої послуги. У разі складного випадку тривалість надання соціальної послуги може бути продовжено до одного року.

 

Соціальні групи:

Сім’ї (особи), які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно подолати або мінімізувати негативний вплив цих обставин.

 

Умови надання соціальної послуги:

Соціальні послуги надаються за рахунок бюджетних коштів на підставі рішення виконкому Вовчанської міської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Інформаційна картка соціальної послуги                                      

 

ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ВОВЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Соборна, 50, м. Вовчанськ, Харківської обл., 62503, тел. (05741)  4-42-38

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., vsr_01042021Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Прийомні години:  понеділок – четвер  з 8:00 до 17:15,

                  п’ятниця  з 8:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00)

 

 

Назва соціальної послуги:  СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД СІМЕЙ, У ЯКИХ ВИХОВУЮТЬСЯ ДІТИ СИРОТИ І ДІТИ, ПОЗБАВЛЕНІ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ.

 

Зміст соціальної послуги:

Комплексна допомога у створенні та підтримці позитивного соціально-психологічного клімату в сім’ї; адаптація дитини в нових умовах; створення належних умов для забезпечення індивідуальних потреб кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у розвитку та вихованні; захист майнових, житлових та інших прав дитини; сприяння навчанню та розвитку дитини; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків; допомога у створенні та забезпеченні умов для пріоритетного права дитини на усиновлення; підготовка дитини до виходу із сім’ї, в тому числі і до самостійного життя.

Зміст і обсяг соціальної послуги соціального супроводу для кожного її отримувача визначаються залежно від індивідуальних потреб і зазначаються в плані соціального супроводу.

 

Форма надання соціальної послуги:

Соціальна послуга соціального супроводу надається за місцем проживання (перебування) отримувача соціальної послуги соціального супроводу або в приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу соціального супроводу.

 

Термін надання соціальної послуги:

Прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу - постійно; сім’ї опікуна, піклувальника - протягом року після влаштування дитини під опіку, піклування та протягом року до завершення піклування, а також за поданням відповідної служби у справах дітей у разі потреби.

 

Соціальні групи:

Прийомні діти, діти-вихованці, діти, які перебувають на вихованні в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, біологічні діти прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників, інші члени сім’ї, які спільно з ними проживають.

 

Умови надання соціальної послуги:

Соціальні послуги надаються за рахунок бюджетних коштів на підставі рішення виконкому Вовчанської міської ради.

 

 

 

 

                       Інформаційна картка соціальної послуги                                     

ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ВОВЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Соборна, 50, м. Вовчанськ, Харківської обл., 62503, тел. (05741)  4-42-38

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., vsr_01042021Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Прийомні години:  понеділок – четвер  з 8:00 до 17:15,

                  п’ятниця  з 8:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00)

 

Назва соціальної послуги:  ФІЗИЧНИЙ СУПРОВІД ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ЯКІ МАЮТЬ ПОРУШЕННЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ТА ПЕРЕСУВАЮТЬСЯ НА КРІСЛАХ КОЛІСНИХ, ПОРУШЕННЯ ЗОРУ

 

Зміст соціальної послуги:

Надання допомоги при переміщенні у громадських місцях і транспорті для відвідування органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, організацій та закладів освіти, надавачів медичних, соціальних та реабілітаційних послуг тощо, купівлі товарів, робіт і послуг, у тому числі заповнення бланків, написання заяв, читання інформації під час такого відвідування, та інше

 

Форма надання соціальної послуги: 

Соціальна послуга  фізичного супроводу осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору надається за місцем перебування отримувача соціальних послуг; поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг

 

Термін надання соціальної послуги:

Тимчасово/постійно/одноразово.

 

Соціальні групи:

особи з інвалідністю, в тому числі: особи з порушенням зору; особи з порушенням опорно-рухового апарату; особи з інтелектуальними порушеннями; особи з психічними порушеннями та поведінковими порушеннями (комбіновані порушення)

 

Умови надання соціальної послуги:

- за рахунок бюджетних коштів;

- з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг;

- за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб.